• พื้นที่ศึกษาโครงการงานสำรวจและออกแบบรายละเอียด ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก) ช่วงจุดตัด ทล.305-ทล.34 ส่วนที่ 1 มีระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นบริเ...

  • พื้นที่ศึกษาโครงการงานสำรวจและออกแบบรายละเอียด ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก) ช่วงจุดตัด ทล.305-ทล.34 ส่วนที่ 2มีระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร แนวเส้นทางเร...


Visitors: 51,512