สรุปผล การประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 3)

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร สรุปผลการประชุมได้ที่ "เอกสารเผยแพร่"

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

กรมทางหลวง จัดประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 3)

                 โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก) ช่วงจุดตัด ทล.305 - ทล.34 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 จัดการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 3) โดยมีนายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยนายเพิ่มวุฒิ  บูรพาศิริวัฒน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม, นายศราวุธ เกียรติพาณิชย์ รองผู้จัดการโครงการ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด,  นายเจษฎา นาวาสิทธิ์ วิศวกรงานทาง บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด,นายนคร ศรีธิวงศ์ ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด และนายกฤษดารักษ์ แพรัตกุล ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ร่วมนำเสนอรายละเอียดและสรุปผลการศึกษาทั้งหมดของโครงการ ทั้งทางด้านวิศวกรรม แนวเส้นทาง รูปแบบการพัฒนาโครงการการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน และประชาชนที่สนใจโครงการ ได้เสนอข้อคิดเห็นหรือซักถาม โดยมีผู้แทนกรมทางหลวงและคณะที่ปรึกษาร่วมตอบข้อซักถาม โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนจะนำไปประกอบการปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์อินคำ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ตลิงค์ จ.สมุทรปราการ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ขอเชิญร่วมประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ

(การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 3)

 

 

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดกำหนดการและแผนที่การประชุมได้ที่ เอกสารเผยแพร่

 

 +++++++++++++++++++++++++++

 

โครงการฯ ส่วนที่ 1  จัดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่

สรุปผลการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

            โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก)  ช่วงจุดตัด ทล.305 - ทล.34 ส่วนที่ 1 ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2  เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษา โดยเฉพาะผลการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ จากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาพิจารณาประกอบการศึกษาต่อไป

         ส่วนที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่ จ.ปทุมธานี อ.ลำลูกกา ต.บึงทองหลาง ต.บึงคอไห อ.ธัญบุรี ต.บึงสนั่น ต.บึงน้ำรักษ์ อ.หนองเสือ ต.บึงบา และครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก แขวงคลองสิบ แขวง  คู้ฝั่งเหนือ แขวงโคกแฝด แขวงหนองจอก

        ทั้งนี้ ทางโครงการได้ดำเนินการจัดการประชุมกลุ่มย่อย โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

         

กลุ่มที่ 1 วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.

             ได้รับเกียรติจาก  นายธนกรณ์ พูนภิญโญศักดิ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 

กลุ่มที่ 2  วันพุธที่ 10 เมษายน 2562  เวลา 08.30 - 12.00 น.

            ได้รับเกียรติจาก  นายสมบุญ พืชนะสุข  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ศาลาวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

 

 

กลุ่มที่ 3  วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.

           ได้รับเกียรติจาก  นางสุภาพร ศรีศาสนวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กรมทางหลวง จัดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

เพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการสำรวจและออกแบบรายละอียดถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก) ช่วงจุดตัด ทล.305 – ทล.34 ส่วนที่ 2 ได้ดำเนินการจัดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาโดยเฉพาะผลการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ จากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาพิจารณาประกอบการศึกษาต่อไป

ส่วนที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่แขวงโคกแฝด แขวงลำผักชี  แขวงลำต้อยติ่ง ในเขตหนองจอก พื้นที่แขวงทับยาว แขวงขุมทอง แขวงลำปลาทิว ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ตำบลศีรษะจรเข้น้อย ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ตำบลบางเสาธง ในอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ ทางโครงการได้ดำเนินการจัดการประชุมกลุ่มย่อย โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 พื้นที่เขตหนองจอก และเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก คุณลัดดา หุยประเสริฐ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ อาคารกาญจนาภิเษก  โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

 

กลุ่มที่ 2 พื้นที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก คุณกำธร เวหน นายอำเภอบางเสาธง     เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมนครา ชั้น 4 โรงแรมเพวา ลักซ์ชัวรี่ เรสซิเด้นซ์

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

 

 

 สามารถดาวโหลดกำหนดการ ได้ที่  "เอกสารเผยแพร่"

*******************************************************

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

กรมทางหลวง จัดประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2

แจ้งผลสรุปการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม

ภาครัฐ – เอกชน ตัวแทนชุมชน เข้าร่วมรับฟัง 219 คน

 

                                                                                นายธฤต สำราญเวทย์                                                                     นายเพิ่มวุฒิ บูรพาศิริวัฒน์

                                                                        รองผู้ว่าราชการ จ.สมุทรปราการ                                             วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวง

 

                    โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก) ช่วงจุดตัด ทล.305 - ทล.34 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 จัดการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม  (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2) โดยมีนายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายเพิ่มวุฒิ  บูรพาศิริวัฒน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม, นายศราวุธ เกียรติพาณิชย์ วิศวกรงานทาง บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด,  นายเจษฎา นาวาสิทธิ์ วิศวกรงานทาง บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด,นายนคร ศรีธิวงศ์ ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด และนายกฤษดารัตน์ แพรัตกุล ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม  บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ร่วมนำเสนอรายละเอียดและผลสรุปรูปแบบการพัฒนาโครงการฯ ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 อาทิ แนวเส้นทางของโครงการ รูปแบบทางแยกต่างระดับ และรูปแบบสะพาน เป็นต้น การประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน และประชาชนที่สนใจโครงการ ได้เสนอข้อคิดเห็นหรือซักถาม โดยมีผู้แทนกรมทางหลวงและคณะที่ปรึกษาร่วมตอบข้อสงสัย ทั้งนี้ ทุกความคิดเห็นจะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาศึกษาโครงการในขั้นต่อไป การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์อินคำ ถ.กิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ  

 


 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ขอเชิญร่วมการประชุม

สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2) 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

สรุปการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 

ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 

  

 

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

กรมทางหลวง จัดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่

รับฟังความคิดเห็น เพื่อพิจารณารูปแบบทางเลือกของโครงการที่เหมาะสม

               โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก)  ช่วงจุดตัด ทล.305 - ทล.34 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ได้ดำเนินการจัดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษา รวมทั้งรับฟังแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะความคิดเห็นต่อรูปแบบทางเลือกและหลักเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบทางเลือกของโครงการ เพื่อนำมาพิจารณาประกอบการศึกษาต่อไป

 

            

             ส่วนที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่  ต.บึงสนั่น ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี ต.บึงทองหลาง ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี และพื้นที่แขวงคลองสิบ แขวงคู้ฝั่งเหนือ แขวงโคกแฝด แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

             ทั้งนี้ ทางโครงการได้ดำเนินการจัดการประชุมกลุ่มย่อย โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

             * กลุ่มที่ 1 ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก คุณลัดดา หุยประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ   หอประชุมศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ กรุงเทพมหานคร (หนองจอก)

              

          * กลุ่มที่ 2 ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์ชัย นาคะโยธินสกุล นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 
 

              * กลุ่มที่ 3  ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น.ได้รับเกียรติจาก  คุณสมบุญ พืชนะสุข  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ศาลาวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม  ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

 
 

               ส่วนที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่แขวงโคกแฝด แขวงลำผักชี แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก แขวงลำปลาทิว แขวงทับยาว แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และในพื้นที่ ต.ศรีษะจรเข้น้อย ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

                 ทั้งนี้ ทางโครงการได้ดำเนินการจัดการประชุมกลุ่มย่อย โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

              * กลุ่มที่ 1 พื้นที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก คุณลัดดา หุยประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ  หอประชุมศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ กรุงเทพมหานคร (หนองจอก) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 236 คน
 
 
 
 
               * กลุ่มที่ 2  พื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็น วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ได้รับเกียรติจาก นายโกศล สุนทรพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีสุทธา โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 268 คน
 
 
 
 
               * กลุ่มที่ 3  พื้นที่อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ได้ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็น วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ได้รับเกียรติจาก นายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ นายอำเภอบางเสาธง เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมนครา ชั้น 4 โรงแรมเพวาลักชัวรี่ เรสซิเด้นซ์ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 353 คน
 
 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=
 


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 

โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด

ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก)

ช่วงจุดตัด ทล.305-ทล.34  ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

กรมทางหลวง  เดินหน้าโครงการถนนวงแหวนรอบนอก รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก)

จัดปฐมนิเทศ เชิญภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และผู้นำชุมชน

ร่วมรับฟังและเสนอข้อคิดเห็น

 

      โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก) ช่วงจุดตัด ทล.305 - ทล.34 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 จัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1) โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมปฐมนิเทศโครงการ พร้อมด้วย นายเพิ่มวุฒิ  บูรพาศิริวัฒน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม นายศราวุธ เกียรติพาณิชย์ วิศวกรงานทาง บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด  นายเจษฎา นาวาสิทธิ์ วิศวกรงานทาง บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด และนายกฤษดารัตน์ แพรัตกุล ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม  บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด  ร่วมนำเสนอรายละเอียดโครงการ พร้อมรับฟัง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และผู้นำชุมชน  ทั้งนี้ เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการศึกษาและการพัฒนาโครงการต่อไปณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น โรงแรมแกรนด์อินคำ ถ.กิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ

 

 

 

 

 

 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

 

 

 

  

 

Visitors: 51,512