ผลสรุป การประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ

(การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 3)

* สามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปผลการประชุมตามไฟล์แนบด้านล่าง

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เอกสารการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ

การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 3

เมื่อวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์อินคำ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

ถ.กิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ

* (สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมและแผ่นพับ ชุดที่ 5 ตามไฟล์แนบด้านล่าง)

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ขอเชิญร่วมประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ

การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 08.30 - 12.00 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์อินคำ  สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

ถ.กิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ

* สามารถดาวน์โหลดกำหนดการและแผนที่การเดินทางได้ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 

เอกสารสรุปผลการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการสำรวจและออกแบบฯ ช่วงจุดตัด ทล.305 - ทล.34 ส่วนที่ 1 

ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 เมษายน 2562  จำนวน 3 กลุ่ม 

(สามารถดาวน์โหลดเอกสารสรุปการประชุมได้ตามไฟล์แนบด้านล่าง)

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เอกสารความรู้เรื่องการกำหนดค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์จากการเวนคืน

(สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบด้านล่าง)

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

โครงการสำรวจและออกแบบถนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3

ช่วงจุดตัด ทล.305-ทล.34  ส่วนที่ 1

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 เมษายน 2562

(สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้ตามไฟล์แนบด้านล่าง)

 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โครงการสำรวจและออกแบบถนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3

ช่วงจุดตัด ทล.305-ทล.34  ส่วนที่ 1

ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

กลุ่มที่ 1 วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

กลุ่มที่ 2 วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศาลาวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

กลุ่มที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก รร.มัธยมวัดหนองจอก แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม. 

(สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด กำหนดการได้ตามไฟล์แนบด้านล่าง)

 

++++++++++++++++++++++++++++++++

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

 

กลุ่มที่ 1 พื้นที่เขตหนองจอก และเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.  ณ อาคารกาญจนาภิเษก  โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

กลุ่มที่ 2 พื้นที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมนครา ชั้น 4 โรงแรมเพวา ลักซ์ชัวรี่ เรสซิเด้นซ์

(สามารถดาวน์โหลดเอกสาร สรุปผลการประชุม ตามไฟล์แนบด้านล่าง)

++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

โครงการสำรวจและออกแบบถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3

ช่วงจุดตัด ทล.305-ทล.34 ส่วนที่ 2

 

กลุ่มที่ 1 วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. 

            อาคารกาญจนาภิเษก รร.มัธยมวัดหนองจอก หนองจอก กทม.

กลุ่มที่ 2 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.

            ห้องประชุมนครา ชั้น 4 โรงแรมเพวาลักซ์ชัวรี่ เรสซิเด้นซ์ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

(สามารถดาวน์โหลดประกาศ/กำหนดการเชิญประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ตามไฟล์แนบด้านล่าง)

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

สรุปผล การประชุมการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม

(การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2)

          โครงการฯ จัดการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม  ให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะประเด็นต่างๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์อินคำ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต  จ.สมุทรปราการ

(สามารถดาวน์โหลดเอกสาร สรุปผลการประชุม ตามไฟล์แนบด้านล่าง)

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เอกสารประกอบการประชุม / แผ่นพับ

สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2) 

วันพฤหัสบดีที่  24 มกราคม 2562 ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2

โรงแรมแกรนด์อินคำ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ตจ.สมุทรปราการ

(สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ตามไฟล์แนบด้านล่าง)

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

ช่วงจุดตัด ทล.305 - ทล.34  ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 

ในวันที่ 25 -31 ตุลาคม 2561

(สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ตามไฟล์แนบด้านล่าง)

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 

เพื่อพิจารณารูปแบบทางเลือกโครงการที่เหมาะสม

ช่วงจุดตัด ทล.305 - ทล.34 

 ส่วนที่ 1

กลุ่มที่ 1  วันพฤหัสบดีที่  25 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก กทม.

กลุ่มที่ 2  วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

กลุ่มที่ 3  วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561  ณ ศาลาวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

 

ส่วนที่ 2

กลุ่มที่ 1  วันพฤหัสบดีที่  25 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก กทม.

กลุ่มที่ 2  วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมศรีสุทธาท โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ เขตลาดกระบัง กทม.

กลุ่มที่ 3  วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561  ณ โรงแรมเพวาลักชูรี่ เรซซิเด้นซ์ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

(สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ตามไฟล์แนบด้านล่าง)

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1)

               โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก) ช่วงจุดตัด ทล.305 - ทล.34  ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์อินคำ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต 


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Visitors: 51,512