พื้นที่ศึกษาโครงการงานสำรวจและออกแบบรายละเอียด

ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก)

ช่วงจุดตัด ทล.305-ทล.34 

 

 

ส่วนที่ 2 มีระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร แนวเส้นทางเริ่มต้นที่ กม.70+000 ต่อเนื่องจากส่วนที่ 1  มุ่งหน้าลงสู่ทิศใต้ ก่อนจะเข้าสู่ด่านเก็บค่าผ่านทางบริเวณ กม.70+800 แล้วจึงเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนสุวินทวงศ์) บริเวณ กม.72+700 ในรูปแบบทางแยกต่างระดับ ก่อนจะตัดถนนฉลองกรุง และเข้าสู่ด่านเก็บค่าผ่านทางบริเวณ กม.75+400 จากนั้นแนวเส้นทางจะมุ่งหน้าลงทิศใต้ ผ่านทางรถไฟสายตะวันออก คลองประเวศบุรีรมย์ ข้ามถนนหลวงแพ่ง แล้วจึงเข้าสู่ด่านเก็บค่าผ่านทาง ที่บริเวณ กม.85+400 ก่อนจะเชื่อมต่อทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 บริเวณ กม. 86+500 ในรูปแบบทางแยกต่างระดับ และเข้าสู่ด่านเก็บค่าผ่านทางบริเวณ กม.88+500 จากนั้นแนวเส้นทางจะยังมุ่งลงทิศใต้ ก่อนจะมีจุดพักรถที่บริเวณ กม.91+000 แล้วจึงเข้าสู่ด่านเก็บค่าผ่านทางด่านสุดท้ายที่บริเวณ กม.96+300 และเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 34 ในลักษณะทางแยกต่างระดับ บริเวณ กม.24+065 ของทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนบางนา-ตราด) ที่จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ กม.97+112

 

 

 

 

 

พื้นที่ศึกษาโครงการ ส่วนที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 51,508