พื้นที่ศึกษาโครงการงานสำรวจและออกแบบรายละเอียด

ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก)

ช่วงจุดตัด ทล.305-ทล.34

 

ส่วนที่ 1 มีระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นบริเวณทางหลวงหมายเลข 305 (ถนนรังสิต-นครนายก ประมาณ กม.25+850) ที่ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทางด้านทิศตะวันออกของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี หรือประมาณ กม.44+605 ของถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 จากนั้นแนวเส้นทางวิ่งมาทางทิศใต้ผ่านพื้นที่ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และตัดทางหลวงหมายเลข 3312 (ถนนลำลูกกาประมาณ กม.25+000)  ที่ตำบลบึงทองหลาง ทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านทำเลทอง หรือประมาณ กม.57+000 ของถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 จากนั้นแนวเส้นทางมุ่งลงไปทางทิศใต้ข้ามคลองหกวาสายล่าง เข้าสู่พื้นที่แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จนถึงประมาณ กม.60+000 ของถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 จะเข้าสู่สถานีบริการทางหลวง จากนั้นแนวเส้นทางมุ่งลงไปทางทิศใต้ผ่านแขวงคู้ฝั่งเหนือเขตหนองจอก ข้ามคลองลำเจดีย์ คลองบึงแตงโม ตัดถนนมิตรไมตรี ข้ามคลองแสนแสบ เข้าสู่เขตพื้นที่แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก และสิ้นสุดโครงการประมาณ กม.70+000 ของถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ตามผลการศึกษาความเหมาะสมฯ

 

  

พื้นที่ศึกษาโครงการ ส่วนที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 51,506