ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก) ช่วงจุดตัด ทล.305-ทล.34

โดย: นกแก้ว [IP: 101.108.149.xxx]
เมื่อ: 2018-10-30 12:54:46
ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก)

ช่วงจุดตัด ทล.305-ทล.34 จะเริ่มสร้างเมื่อไหร่คะ และหมู่ 17 บ้านคลองหกวา

หมู่ 18 บ้านคลองหกวา ตำบลบึงทองหลางโดนช่วงไหนคะ
#1 โดย: Admin. [IP: 203.155.178.xxx]
เมื่อ: 2018-11-08 16:17:57
โครงการนี้อยู่ในระยะสำรวจและออกแบบรายละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการก่อสร้าง เมื่อดำเนินการออกแบบเสร็จจะขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างโครงการต่อไป

ส่วนแนวเขตทางของโครงการนั้นยังอยู่ระหว่างการออกแบบเบื้องต้น โดยที่ปรึกษาจะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมในงานประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 มาปรับปรุงการออกแบบต่อไป
ทั้งนี้แบบเบื้องต้นทั้งหมดจะนำเสนอในการประชุมสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม (สัมมนาครั้งที่ 2) และเผยแพร่ข้อมูลทางผ่านทางเว็บไซต์โครงการต่อไปค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 48,159