ที่ดินเหล่านี้ถูกเวนคืนไหม

โดย: ศิริพรรณ [IP: 58.137.58.xxx]
เมื่อ: 2018-11-08 12:38:30
พิกัด 13.690422,100.835944

พิกัด 13.690032,100.835668

พิกัด 13.689659,100.835398

#1 โดย: Admin. [IP: 203.155.178.xxx]
เมื่อ: 2018-11-22 09:57:11
ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการศึกษาและคัดเลือกรูปแบบ ซึ่งคาดว่าจะสามารถสรุปได้ประมาณปลายปี2561 ดังนั้นการตรวจสอบพื้นที่ที่คาดว่าจะโดนเวนคืนน่าจะมีความชัดเจนได้ในช่วงปลายปี2561 และในช่วงปลายปี2561 -ต้นปี 2562 ทางโครงการจะมีการจัดประชุมเพื่อนำเสนอสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม โดยวัน เวลา สถานที่ประชุมจะนำแจ้งทาง เว็ปไซต์ของโครงการรวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางอื่นๆร่วมด้วย จึงขอให้ท่านติดตามข้อมูลข่าวสาร และเข้าร่วมประชุมต่อไป

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 47,945