ทีดินที่ตั้งอยู่ในโครงการจัดสรรสวัสดิ์การแลนด์(แขวงคลองสิบ)

โดย: นายเพ็ชร์ รอดประสิทธิ์ [IP: 171.98.19.xxx]
เมื่อ: 2019-01-26 18:36:59
อยู่ในแนวโดนเวนคืนด้วยหรือไหม
#1 โดย: Admin. [IP: 203.155.178.xxx]
เมื่อ: 2019-01-28 14:07:11
แนวเส้นทางของโครงการมีการตัดผ่านพื้นที่ซอยสวัสดิการแลนด์บางส่วน เมื่อผลการศึกษามีความก้าวหน้าจะดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ทางโครงการจะเตรียมเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจสอบว่าโฉนดอยู่ในแนวเขตทางโครงการหรือไม่ โดยวัน เวลา สถานที่ จะนำแจ้งทางเว็บไซต์ของโครงการรวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางอื่น ๆ ร่วมด้วย จึงขอให้ท่านติดตามข้อมูลข่าวสาร และเข้าร่วมประชุมต่อไปค่ะ
#2 โดย: เพ็ชร์ [IP: 171.98.19.xxx]
เมื่อ: 2019-01-28 20:29:07
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดังกล่าว และจะตึดตามข่าวสารต่อไป
#3 โดย: เพ็ชร์ [IP: 171.98.18.xxx]
เมื่อ: 2019-01-29 16:41:32
เงื่อนไขการชดเชดเชยราคาที่ดินที่ถูกเวนคืน ในกรณีทีดินตึดกัน เป็นที่ดินจัดสรรกับที่ดินทั่วไป มูลค่าการชดเชยราคาที่ดินจะได้เท่ากันหรือต่างกันอย่างไร มีเหตุผลอื่นๆมาประกอบการพิจารณาหรือไม่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 51,506