การเข้าออกของพื้นที่ถูกแบ่งออกแนวเส้นทางผ่าน

โดย: จันทร์ฉาย [IP: 223.24.60.xxx]
เมื่อ: 2019-01-30 14:56:53
ในกรณที่เส้นทางถนนช่วงจุดตัด ทล 305-ทล34 ส่วนที่ 2 แขวงทับยาวเป็นทางยกระดับ ได้ถูกแบ่งที่ดิน ออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งเดิมสามารถเข้าออกได้ ดังนั้นส่วนที่ถูกตัดไปทำให้ ที่ดินตาบอด จะสามารถเข้าออกได้เหมือนเดิม จะมีการเชื่อมให้สองส่วนนั้นชัดเจนอย่างไรที่เป็นรูปธรรม
#1 โดย: จิตตมาส [IP: 119.76.32.xxx]
เมื่อ: 2019-02-18 11:09:32
ขอให้ส่งเลขโฉนดหรือตำแหน่งแปลนมาทาง MAA เพื่ตรวจสอบในรายละเอียดค่ะ
โดยติดต่อคุณกิตติพงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-975-9300
#2 โดย: จันทร์ฉาย [IP: 223.24.148.xxx]
เมื่อ: 2019-02-22 19:10:16
ขอบคุณที่มีคำตอบ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 47,944