พิกัดนี้ อยู่ในแนวเวนคืนใหมคะ

โดย: ภัทรา [IP: 115.87.236.xxx]
เมื่อ: 2019-02-01 17:00:43
13.5943,100.8103
#1 โดย: Admin. [IP: 203.155.178.xxx]
เมื่อ: 2019-02-05 11:09:10
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พิกัดดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ตำบลบางเสาธง และอยู่ในเขตทางของโครงการส่วนที่ 2 ที่กำลังออกแบบค่ะ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อผลการศึกษามีความก้าวหน้าจะดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ทางโครงการจะเตรียมเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจสอบว่าโฉนดอยู่ในแนวเขตทางโครงการหรือไม่ โดยวัน เวลา สถานที่ จะแจ้งผ่านทางเว็ปไซต์ของโครงการรวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางอื่น ๆ ร่วมด้วย จึงขอให้ท่านติดตามข้อมูลข่าวสาร และเข้าร่วมประชุมต่อไปค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 47,784