หมู่บ้านแวลล์เนสซิตี้ โฮม&สปา บางไทร

โดย: นฤมน พานแวลล์ [IP: 49.48.240.xxx]
เมื่อ: 2019-02-09 06:02:11
อยากทรมบว่าวงแหวนรอบนอก3 (ตะวันตก) จะตัดผ่านทางหลวง3111 ตรงไหนค่ะ ไกลจากหมู่บ้านแวลล์เนสโฮมแอนด์สปา ที่บางไทร มากเท่าไรค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
#1 โดย: Admin. [IP: 203.155.178.xxx]
เมื่อ: 2019-02-11 11:12:41
เรียนคุณนฤมน พานแวลล์

เว็บไซต์โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา "โครงการสำรวจและออกแบบถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก) ช่วงจุดตัด ทล.305 – ทล.34 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
" ค่ะ

ในส่วนคำถามที่สอบถามมาจะอยู่ในขอบเขตของงาน "การศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ด้านตะวันตก" คุณนฤมน สามารถสอบถามได้ทางช่องทาง www.ring3west.com/ ค่ะ
#2 โดย: นฤมน [IP: 49.229.71.xxx]
เมื่อ: 2019-02-12 14:19:43
ขอบคุณค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 48,159