แบบของถนนช่วงเข้าจุดบริการทางหลวงที่ กม.60+000 ที่สำรวจเพือการเวนคืน

โดย: เพ็ชร์ [IP: 171.98.19.xxx]
เมื่อ: 2019-02-16 13:27:44
เป็นถนนแบบระดับพื้นดินหรือถนนแบบสะพานและลดความสูงลงเข้าหาจุดบริการทางหลวง กม.60+000ทั้งสองฝั่ง และระยะความกว้างเวนคืนในช่วงดังกล่าวถนนกว้าง 50 หรือ 70 เมตร ตามการสำรวจปัจจุบัน เนื่องจากมีทีดินอยู่บริเวณใกล้เคียง
#1 โดย: Admin. [IP: 203.155.178.xxx]
เมื่อ: 2019-02-18 09:50:19
รูปแบบถนนโครงการจะเป็นสะพานและจะลดระดับเพื่อเข้าสู่สถานีบริการทางหลวงที่อยู่ระดับพื้นดิน ส่วนความกว้างของเขตทางบริเวณสถานีบริการทางหลวงจะปรับตามการออกแบบพื้นที่ใช้สอยโดยส่วนที่มีเขตทางกว้างที่สุด มีความกว้างของเขตทางประมาณ 320 เมตร ค่ะ
#2 โดย: เพ็ชร์ [IP: 171.98.28.xxx]
เมื่อ: 2019-02-18 10:30:44
ขอบคุณครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 47,786