ทางขึ้นลง บริเวณถนนหลวงแพ่ง

โดย: โมดิวิลล่า [IP: 61.91.154.xxx]
เมื่อ: 2019-02-20 15:55:25
ตามการศึกษาปีปัจจุบัน 2561-2562 นี้

ทางขึ้นลง บริเวณถนนหลวงแพ่ง จะมีขึ้นลงบริเวณไหนครับ
#1 โดย: Admin. [IP: 203.155.178.xxx]
เมื่อ: 2019-02-20 18:03:46
โครงการพิจารณาไม่ออกแบบและก่อสร้างทางแยกต่างระดับถนนหลวงแพ่ง เนื่องจากการทบทวนตำแหน่งทางแยกต่างระดับจากผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ พ.ศ. 2552 และการสำรวจสภาพพื้นที่ปัจจุบัน พ.ศ. 2561 พบว่า ทางแยกต่างระดับถนนหลวงแพ่งไม่มีความเหมาะสมในการออกแบบและก่อสร้าง เพราะอยู่ใกล้ตำแหน่งทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ถนนกรุงเทพฯ-พัทยา) จึงก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคหลายประเด็น ทั้งนี้คุณโมดิวิลล่า สามารถศึกษารายละเอียดดังกล่าวเพิ่มเติมได้จาก "เอกสารประกอบการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกรูปแบบทางเลือกของโครงการ (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)" ตาม Link นี้ค่ะ https://www.outerring3east.com/attachments/view/?attach_id=193889

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 47,945