ถามที่ดิดถูกเวนคืน

โดย: สมนึก [IP: 49.229.68.xxx]
เมื่อ: 2019-03-13 14:14:35
ขอสอบถาม พื้นที่ที่จะถูกเส้นทาง ตามเลขที่โฉนด. 15034.

ระวาง 5136II9604. เลขที่ดิน. 1022
#1 โดย: Admin. [IP: 203.155.178.xxx]
เมื่อ: 2019-03-18 10:01:15
เนื่องจากโครงการนี้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน รบกวนคุณสมนึก ระบุขอบเขตการปกครองว่าที่ดินของโฉนด อยู่ในพื้นที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต และจังหวัดใด เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 47,787