เรื่อง ประชุมมีอีกมั้ย

โดย: นาย สุกฤษฏิ์ คนบางเสาธง [IP: 202.94.76.xxx]
เมื่อ: 2019-03-15 09:21:29
อยาทราบขั้นตอนต่อไปของโครงการนี้ และโครงการจะทำจริงมั้ยมีระยะเวลาหรือเปล่า
#1 โดย: Admin. [IP: 203.155.178.xxx]
เมื่อ: 2019-03-18 10:10:43
หลังจากการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 โครงการจะสรุปผลการศึกษาทั้งหมดและดำเนินการจัดการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 3)

เมื่อสิ้นสุดงานออกแบบรายละเอียด และรายงานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมทางหลวงจะเสนอโครงการถึงคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติงานก่อสร้างต่อไป เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติก็จะสามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้ คือการออกพรฎ.เวนคืน และดำเนินการก่อสร้างค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 47,945