ทำไมไม่ลงแนวแปลนเขตทาง (เวนคืน)ลงในแผนที่ครับ

โดย: @K [IP: 115.31.141.xxx]
เมื่อ: 2019-03-27 17:11:59
เห็นควรลงแนวเขตทาง (เวนคืน) ลงในแผนที่(Google Map) หรือแผนที่ของกรมที่ดินที่แสดงขอบเขตแปลงโฉนดที่ดิน ลงในเวป ด้วยนะครับ ประชาชนจะได้เข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีผลกระทบกับทีดินของตัวเองหรือไม่
#1 โดย: Admin. [IP: 203.155.178.xxx]
เมื่อ: 2019-03-28 09:50:24
ขณะนี้ทางโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาผลการศึกษาด้านต่าง ๆ เพื่อออกแบบขั้นสุดท้าย ดังนั้นข้อมูลระหว่างการศึกษาทางที่ปรึกษาโครงการจึงยังไม่สามารถเผยแพร่ออกไปได้

แต่อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ทางโครงการจะแสดงแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมที่มีแนวเขตทางให้ดูเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจสอบว่าโฉนดอยู่ในแนวเขตทางโครงการหรือไม่

ทั้งนี้ผู้ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม และมีความประสงค์ต้องการตรวจสอบเบื้องต้นว่าโฉนดอยู่ในแนวเขตทางโครงการหรือไม่ สามารถสอบถามผ่านช่องทางเว็บไซต์ อีเมล และโทรศัพท์ได้ค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 47,945