ระยะเวลาดำเนินการเวรคืน

โดย: PP [IP: 58.8.143.xxx]
เมื่อ: 2019-04-01 09:18:50
เริ่มเวนคืนปีนี้เลยหรือเปล่าคะ
#1 โดย: Admin. [IP: 203.155.178.xxx]
เมื่อ: 2019-04-02 09:46:56
หลังจากสิ้นสุดการออกแบบรายละเอียด งานสำรวจจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการเบื้องต้น ในปี พ.ศ. 2562 จะต้องรอให้รายงานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยื่นครม. เพื่ออนุมัติก่อสร้างโครงการ
ถ้าปี พ.ศ. 2563 ได้รับการอนุมัติก่อสร้างโครงการ กรมทางหลวงก็จะจัดหาที่ปรึกษาและผู้รับจ้างก่อสร้าง และเริ่มดำเนินขั้นตอนการเวนคืนต่อไปค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 47,945