การประชุมย่อยครั้งที่ 2 ส่วนที่ 1 โครงการถนนวงแหวนตะวันออกระยะ3 วันที่ 9 10 และ 11 เมษายน 2562

โดย: เพ็ชร์ [IP: 171.98.19.xxx]
เมื่อ: 2019-04-02 17:13:56
หนังสือเชิญเพื่อการประชุมนั้น เชิญประชุมกรณีเจ้าของที่ดินที่อยู่ในแนวถนนทุกรายหรือสุ่มเฉพาะบางส่วนเท่านั้น เพราะว่าที่ดินอยู่ตึดกัน ของญาติได้รับหนังสือเชิญ แต่ที่บ้านไม่ได้หนังสือเชิญประชุมดังกล่าว เพราะเท่าที่ทราบสามารถถือสำเนาโฉนดไปตรวจสอบได้ว่าอยู่ในแนวถนนหรือไม่
#1 โดย: Admin. [IP: 203.155.178.xxx]
เมื่อ: 2019-04-03 09:25:40
โครงการได้ทำการส่งหนังสือเชิญเพื่อเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ส่วนที่ 1 โดยจัดส่งถึงเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่อยู่ในแนวเขตทางของโครงการทุกแปลง

ดังนั้น ผู้ที่ไม่ได้รับจดหมายเชิญเข้าร่วมการประชุมฯ จึงคาดว่าไม่มีที่ดินที่อยู่ในแนวเขตทางของโครงการค่ะ

แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีกรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่อยู่ในแนวเขตทางของโครงการไม่ได้รับจดหมายเชิญเข้าร่วมการประชุมฯ ได้ โดยมีสาเหตุ ดังนี้
1. ไปรษณีย์ไม่สามารถส่งจดหมายได้ เนื่องจากที่อยู่ที่ระบุในฐานข้อมูลกรมที่ดินไม่ชัดเจนเพียงพอ
2. มีการเปลี่ยนที่อยู่ แต่ยังไม่ได้แจ้งที่อยู่ใหม่ต่อกรมที่ดิน ส่งผลให้โครงการส่งจดหมายเชิญไปทางที่อยู่เก่า

ทางโครงการยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมโครงการทุกท่าน โดยจะเตรียมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลที่ดินว่าอยู่ในแนวเขตทางของโครงการหรือไม่
ทั้งนี้ผู้ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมโครงการครั้งนี้ และมีความประสงค์ที่จะตรวจสอบว่ามีที่ดินอยู่ในแนวเขตทางของโครงการหรือไม่ สามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง ดังนี้

กล่องข้อความ ในช่อง "ติดต่อเรา" โดยกรอกข้อมูล
1. ชื่อ-นามสกุล
2. เลขที่ดิน
3. หน้าสำรวจ
4. โฉนดเลขที่
เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและตอบกลับ โดยข้อมูลที่สอบถามเข้ามาจะไม่มีการเผยแพร่แก่บุคคลที่ 3 แต่อย่างใดค่ะ
#2 โดย: เพ็ชร์ [IP: 171.98.29.xxx]
เมื่อ: 2019-04-03 12:12:38
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 51,512