การเข้าออกของพื้นที่ถูกแบ่งออกแนวเส้นถนนผ่าน 2019-01-30

โดย: จันทร์ฉาย [IP: 223.24.171.xxx]
เมื่อ: 2019-04-14 22:01:43
ดิฉันได้เข้าประชุมเพื่อปรึกษา ฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่รร มัธยมวัดหนองจอก และได้ยื่นเอกสารข้อเสนอแนะสำหรับการพิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้การสนับสนุน และเรื่องนี้ได้รับความชัดเจนในระดับหนึ่งจากรายงานสรุปผลการประขุมที่เผยแพร่ อย่างไรก็ตามหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมด้วย ขอบแสดงความขอบคุณ
#1 โดย: Admin. [IP: 203.155.178.xxx]
เมื่อ: 2019-04-17 13:40:44
โครงการจะนำทุกความเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 มาพิจารณาปรับปรุงการศึกษาโครงการต่อไป ทั้งนี้ผลการปรับปรุงจะนำเสนอในการประชุมปัจฉิมนิเทศซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของโครงการค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 47,945