ติดตามความก้าวหน้าข้อเสนอเพื่อพิจารณาฯ

โดย: จันทร์ฉาย [IP: 223.24.160.xxx]
เมื่อ: 2019-06-14 17:24:43
จากการข้อประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เมื่อ 12 มีค 2562 ได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอเพื่อพิจารณา ซึ่งได้รับการตอบว่า" ข้อคิดเห็นและข้อเสนอเหล่านั้นจะได้นำมาพิจารณาในการประชุมปัจฉิมนิเทศการประชุมครั้งสุดท้าย" อยากทราบว่าการประชุมนี้ได้มีการกำหนดแล้วหรือยัง และช่วยแจ้งข่าวสารด้วยเพื่อจะได้ติดตามข้อเสนอต่างๆด้วย ขอขอบคุณ
#1 โดย: Admin. [IP: 203.155.178.xxx]
เมื่อ: 2019-06-17 15:24:25
โครงการดำเนินการจัดการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 3) ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรม
แกรนด์อินคำ สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต แล้วค่ะ

ประเด็นที่คุณจันทร์ฉายเสนอแนะ ทางโครงการได้มีการพิจารณาออกแบบทางบริการขนาด 2 ช่องจราจร โดยทางบริการของโครงการส่วนที่ 1 ระยะทางรวม 17.7 กิโลเมตร และทางบริการของโครงการส่วนที่ 2 ระยะทางรวม 20.97 กิโลเมตร มีรายละเอียดใน "เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 3)" สามารถดาวน์โหลดในช่อง "เอกสารเผยแพร่" ค่ะ
#2 โดย: จันทร์ฉาย [IP: 223.24.93.xxx]
เมื่อ: 2019-08-11 18:33:36
ขอบคุณที่ได้นำข้อเสนอแนะในการประชุมไปพิจารณา และได้อ่านเอกสารแล้ว ส่วนที่ 2 ระยะทาง 27 กม และมีทางบริการให้ประชาชนได้ใช้เดินทางเข้าออกสะดวกอย่างปกติในชีวิตประจำวันถนนยริการระยะทาง 20.7 กม ก็หวังว่าเส้นทางดังกล่าวจะช่วยให้เจ้าของพื้นที่ซึ่งถนนตัดพื้นที่ออก 2 ส่วนได้รับความเป็นธรรมในการเดินทางเข้าออกได้อย่างปกติเช่นเคยและจะได้คิดตามความคืบหน้าต่อไป
ขอขอบคุณอีกครั้ง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 47,945