พรฎ.เวนคืน เริ่มช่วงเวลาปีไหนครับ

โดย: สมชาย [IP: 49.231.241.xxx]
เมื่อ: 2019-08-17 14:41:52
สอบถามขั้นตอนกำหนดแนวที่ดินขั้นสุดท้าย และเริ่มขั้นตอนเวนคืนช่วงไหนครับ

ปี เดือน อะไร
#1 โดย: Admin. [IP: 203.155.178.xxx]
เมื่อ: 2019-08-20 08:51:23
เรียนคุณสมชาย

1. โครงการนี้เป็นการออกแบบรายละเอียดเพื่อเตรียมการก่อสร้าง ดังนั้นการสรุปผลการศึกษาและออกแบบทั้งหมด จะมีการกำหนดแนวที่ดินที่รัฐจะต้องเวนคืนขั้นสุดท้ายแล้วค่ะ

2. ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างเสนอแบบรายละเอียดขั้นสุดท้าย และหลังจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผ่านการเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติโครงการ ในการของบประมาณการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและก่อสร้าง หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการออก พรฎ.เวนคืนและสำรวจอสังหาริมทรัพย์เพื่อจ่ายค่าชดเชย (การเวนคืน) ซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี ทั้งนี้ขึ้นกับความพร้อมด้านงบประมาณและนโยบายของทางรัฐบาลเป็นหลักด้วยค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 47,789