ขอสอบถามเนื้อที่ถูกเวณคิน

โดย: จันทร์ฉาย [IP: 27.55.69.xxx]
เมื่อ: 2019-08-27 09:46:21
เลขที่ โแนด 1513 เลขที่ดิน 48 156 หน้าสำรวจ 404 ตำบลทับยาว
#1 โดย: จิตตมาส [IP: 119.76.31.xxx]
เมื่อ: 2019-08-28 13:12:50
จากการตรวจสอบพบว่า แปลงที่ดินมีเนื้อที่ถูกเวนคืนประมาณ 3 งาน 63.6 ตารางวาค่ะ
#2 โดย: จันทร์ฉาน [IP: 27.55.69.xxx]
เมื่อ: 2019-08-30 11:21:01
ขอบคุณในการให้ข้อมูล

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 51,506