ขอสอบถามเนื้อที่ถูกเวนคืนครับ

โดย: ภูกิจ [IP: 49.230.12.xxx]
เมื่อ: 2019-08-31 21:54:34
ขอสอบถามadmin ครับ

โฉนดเลขที่ 1646

เลขที่ดิน281

หน้าสำรวจ 364

บึงทองหลาง คลองหกวาสายล่างฝั่งเหนือ

มีเนื้อที่ถูกเวนคืนเท่าไหร่ครับ

ขอบคุณครับ
#1 โดย: Admin. [IP: 203.155.178.xxx]
เมื่อ: 2019-09-03 09:34:52
เรียนคุณภูกิจ

ที่ดิน โฉนดที่ดิน 1646 เลขที่ดิน 281 หน้าสำรวจ 364 บึงทองหลาง คลองหกวาสายล่างฝั่งเหนือ ดังกล่าว มีพื้นที่อยู่ในแนวเขตทางโครงการประมาณ 36 ไร่ 2 งาน ค่ะ

ทั้งนี้ในช่วงดำเนินงานศึกษาและจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการมีการส่งจดหมายเชิญเจ้าของที่ดินดังกล่าวเข้าร่วมประชุมแล้ว แต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณภูกิจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่านทาง :

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา (ส่วนที่ 1)
บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
โทรศัพท์ : 0-2636-7510 โทรสาร : 0-2636-7357
ด้านวิศวกรรม : นายศราวุธ เกียรติพาณิชย์
#2 โดย: ภูกิจ [IP: 101.108.249.xxx]
เมื่อ: 2019-09-05 20:34:15
ขอบคุณมากครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 51,512