ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

โดย: จันทร์ฉาย แจ้งสว่าง [IP: 223.24.160.xxx]
เมื่อ: 2019-12-28 16:22:16
ระยะเวลาผ่านมานานพอสมควรแล้ว สามารถขอทราบความก้าวหน้าของโครงการนี้ว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานไปแล้วอย่างไรบ้าง ประชาชนที่อยู่ในแนวการเวณคืนจะได้รับทราบและเตรียมตัวได้ถูกต้องเมื่อมีการแจ้งมาอย่างเป็นทางการ

ขอบคุณ
#1 โดย: Admin. [IP: 203.155.178.xxx]
เมื่อ: 2020-01-06 15:17:43
ที่ปรึกษาได้เสนอแบบรายละเอียดขั้นสุดท้ายของโครงการต่อกรมทางหลวงแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงรายงานและแบบรายละเอียดขั้นสุดท้ายเพื่อส่งมอบให้กรมทางหลวงค่ะ
#2 โดย: จันทร์แาย [IP: 223.24.153.xxx]
เมื่อ: 2020-01-10 17:30:53
ขอยคุณที่แจ้งให้ทราบความก้าวหน้า

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 47,945