ควาก้าวหน้าของโครงการ

โดย: นาย สุกฤษฏิ์ คนบางเสาธง [IP: 202.94.76.xxx]
เมื่อ: 2020-01-09 10:33:27
น่าจะอัปเดตเป็นระยะให้ประชาชนรับทราบน๊ะครับ

มีประชุมครั้งสุดท้าย เดือน มิถุนายน 2562 แล้วเงียบเลยครับ
#1 โดย: Admin. [IP: 203.155.178.xxx]
เมื่อ: 2020-01-13 09:28:30
หลังจากการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ เมื่อมิถุนายน 2562 โครงการได้ปรับปรุงรูปแบบเพื่อลดผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่ได้รับข้อมูลจากการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ

ต่อจากนั้นที่ปรึกษาได้เสนอแบบรายละเอียดขั้นสุดท้ายของโครงการต่อกรมทางหลวงแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงรายงานและแบบรายละเอียดขั้นสุดท้ายเพื่อส่งมอบให้กรมทางหลวงค่ะ
#2 โดย: PD [IP: 184.22.226.xxx]
เมื่อ: 2020-01-18 12:17:27
ตามแผนงาน จะเริ่มดำเนินการเวนคืน แล้วเสร็จเมื่อไหร่ครับ
#3 โดย: รติมา [IP: 58.8.173.xxx]
เมื่อ: 2020-01-20 12:15:20
รอความคืบหน้า เรื่องเวนคืนค่ะ ว่าจะลงสำรวจเมื่อไหน่ และจะเวนคืนในปีนี้หรือเปล่า ประชาชนก็กังวลว่า เงินที่ได้จากการเวนคืน จะพอไปซื้อที่อู่ใหม่หรือไม่ เพราะตอนนี้ ทีอยุ่เก่า ก็ยังไม่กล้าจะทำอะไรเพิ่มเติม เนื่องจากอยู่ในแนวเวนคืน ค่ะ
#4 โดย: Admin. [IP: 203.155.178.xxx]
เมื่อ: 2020-01-21 08:29:58
หลังจากจากสรุปโครงการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเห็นชอบ ถึงจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติโครงการในการของบประมาณการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและก่อสร้าง หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการออก พรฎ.เวนคืนและสำรวจอสังหาริมทรัพย์เพื่อจ่ายค่าชดเชย รวมไปถึงการประกาศเชิญชวนให้เอกชนร่วมลงทุน (Public Private Partnership,PPP) ซึ่งในขั้นตอนข้างต้นใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี แต่ทั้งนี้ขึ้นกับความพร้อมด้านงบประมาณและนโยบายของทางรัฐบาลเป็นหลักด้วยต่ะ

ทั้งนี้หากยังไม่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน เจ้าของแปลงที่ดินสามารถดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพได้ตามปกติค่ะ
#5 โดย: ชาวบ้านในแนวเวนคืน [IP: 171.96.219.xxx]
เมื่อ: 2020-01-21 14:06:15
รีบจัดการประชุมเร็วเกินไปค่ะ ชาวบ้านในแนวเวนคืนก๊นึกว่าเร็วๆนี้ จึงไม่กล้าจะทำอะไร คนเฒ่าคนแก่ ก๊เป็นกังวลข่าวถนนมา สรุปแล้ว อีกประมาณ 3-4 ปี หรือนานกว่านั้น งง กับขั้นตอน ว่านานมาก กว่าจะผ่านแต่ละขั้นตอนนานเกิน
#6 โดย: Admin. [IP: 203.155.178.xxx]
เมื่อ: 2020-01-22 10:50:19
การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของประเทศจำเป็นต้องมีหลายขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มมีนโยบายจนถึงเปิดดำเนินการ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะพัฒนาไปในแนวทางที่ถูกต้องและยั่งยืนที่สุด ประกอบกับภาครัฐได้ส่งเสริมให้ดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนค่ะ

โครงการนี้เป็นการศึกษาและออกแบบรายละเอียดที่มีข้อมูลการจัดกรรมสิทธิ์เบื้องต้นแล้ว จึงมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบรับทราบ ทางโครงการต้องอภัยถ้าทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบมีความกังวลใจนะคะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 48,161