ความคืบหน้า

โดย: เอ [IP: 182.232.54.xxx]
เมื่อ: 2020-02-24 09:00:53
ตอนนี้โครงการมีความคืบหน้าไหมคับ
#1 โดย: . [IP: 203.151.198.xxx]
เมื่อ: 2020-02-26 16:20:55
#4 โดย: Admin. [IP: 203.155.178.xxx]

เมื่อ: 2020-01-21 08:29:58หลังจากจากสรุปโครงการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเห็นชอบ ถึงจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติโครงการในการของบประมาณการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและก่อสร้าง หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการออก พรฎ.เวนคืนและสำรวจอสังหาริมทรัพย์เพื่อจ่ายค่าชดเชย รวมไปถึงการประกาศเชิญชวนให้เอกชนร่วมลงทุน (Public Private Partnership,PPP) ซึ่งในขั้นตอนข้างต้นใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี แต่ทั้งนี้ขึ้นกับความพร้อมด้านงบประมาณและนโยบายของทางรัฐบาลเป็นหลักด้วยต่ะ

ทั้งนี้หากยังไม่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน เจ้าของแปลงที่ดินสามารถดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพได้ตามปกติค่ะ
#2 โดย: เอ [IP: 182.232.147.xxx]
เมื่อ: 2020-02-27 23:44:34
ขอบค​ุณมากครับ​ ผมสามารถสร้าง.apartment​ ได้ไหมครับ?

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 48,161